Liczne dostępne wyniki badań wskazują, że heparyna niefrakcjonowana (UFH – UnFractioned Heparin) jest skuteczna w niestabilnej chorobie wieńcowej, co oznacza, że podawanie UFH i kwasu acetylosalicylowego (ASA) redukuje częstość zawałów serca...