U podłoża ostrych zespołów wieńcowych (ACS) leży najczęściej pęknięcie blaszki miażdżycowej. Powoduje to uszkodzenie śródbłonka naczyniowego, odsłonięcie błony podstawnej, uwolnienie czynników trombogennych, co uruchamia kaskadę układu krzepnięcia...