W chorobie niedokrwiennej serca (ChNS) istotny wpływ mają nie tylko czynniki tradycyjne- te modyfikowalne i niemodyfikowalne, ale także czynniki genetyczne. Od dawna już wiadomo, że choroba ta często występuje rodzinnie
W chorobie niedokrwien...