Wieloletnie badania nad patogenezą choroby wieńcowej, ocena programów prewencji pierwotnej i wtórnej doprowadziły do określenia głównych czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca.
Wieloletnie badania nad patogenezą choroby wieńcowej, ocen...