Miażdżyca jest chorobą tętnic, polegającą na powstaniu w ich błonie wewnętrznej i środkowej wieloogniskowych zmian prowadzących do zmniejszenia ich elastyczności oraz zwężających ich światło
Miażdżyca jest chorobą tętnic, polegającą na powsta...