Terapia genowa i genetyka chorób serca jest coraz popularniejszym tematem wielu prac ostatnich lat. Ostatnie doniesienia próbują także ustalić genetyczne uwarunkowania najczęstszego w krajach rozwiniętych schorzenia kardiologicznego – chorob...