Choroba niedokrwienna serca (IHD) stanowi zespół objawów klinicznych o różnej patogenezie, spowodowany niedostatecznym dostarczaniem tlenu i związków energetycznych w stosunku do aktualnego zapotrzebowania mięśnia sercowego. Wyróżnia się chorobę n...