Ostre zespoły wieńcowe stanowią heterogenną grupę schorzeń, w których rokowanie może być zarówno pomyślne, jak i w istotnym stopniu obciążane ryzykiem zgonu czy zawału. Grupą szczególnie niejednorodną pod względem dalszego rokowania są chorzy z os...