W badaniach dotyczących stosowania statyn w prewencji wtórnej choroby niedokrwiennej serca (4S, CARE, LIPID) po upływie 3 do 6 miesięcy od wystąpienia ostrego incydentu wieńcowego wykazano, że statyny zmniejszają śmiertelność w stabilnej chorobie ...