Najbardziej optymalny sposób leczenia ostrego zawału serca jest wciąż wyzwaniem dla naukowców. Obecnie należy opowiedzieć się za jedną z dwóch podstawowych metod leczniczych: trombolizą lub przezskórną wewnątrznaczyniową angioplastyką wieńcową (PT...