Operacje rewaskularyzacji mięśnia serca są niewątpliwie najczęściej wykonywanymi procedurami w praktyce kardiochirurgicznej. Przyszłość chirurgii wieńcowej to rysująca się obecnie tendencja do stałego ograniczania rozległości i inwazyjności techni...