Zawał serca może być definiowany w zależności od klinicznych, elektrokardiograficznych (EKG), biochemicznych i patomorfologicznych cech. Uznawane jest, że termin zawał serca odzwierciedla, spowodowaną długotrwałym niedokrwieniem, śmierć komórek mi...