Badania wykazały, że bezobjawowi pacjenci z falą Q w elektrokardiogramie lub cechami miażdżycy tętnic obwodowych są dobrymi kandydatami do wykonania wysiłkowego badania emisyjnej tomografii komputerowej pojedynczego fotonu (single-photon emission ...