Z punktu widzenia akustyki szmery to drgania nieokresowe, czyli bezładne, powstające na skutek nałożenia na ton podstawowy szeregu tonów nie będących jego wielokrotnością. Szmer składa się więc z bezładnej, nieuporządkowanej masy dźwięków o różnyc...