W prezentacjach przedstawionych na spotkaniu Stowarzyszenia Rezonansu Magnetycznego Serca (Society for Cardiovascular Magnetic Resonance – SCMR) badanie to jawiło się jako „szklana kula” zdolna przewidzieć, u którego z pacjentów wystąpią w p...