Stymulacja w trybie VVI, najczęstsza, jest niefizjologicznym sposobem pobudzania serca. Wskutek wstecznego przewodnictwa z komór do przedsionków występuje skurcz przedsionka przeciw zamkniętej zastawce przedsionkowo-komorowej. Dochodzi do nagłego ...