Kardiowerter-defibrylator ICD (implantable cardioverter defibrillator) wszczepiany jest osobom leczonym z powodu częstoskurczów nadkomorowych, pacjentom zagrożonym częstoskurczami komorowymi, migotaniem komór, a co za tym idzie chorym zagrożonym n...