Zaburzenia rytmu to dział kardiologii obejmujący zarówno arytmie pochodzenia nadkomorowego jak i komorowego. Często patogeneza zaburzeń nie jest do końca znana…
Zaburzenia rytmu to dział kardiologii obejmujący zarówno arytmie pochodzeni...