Wytyczne postępowania terapeutycznego (nadkomorowe: częstoskurcz węzłowy nawrotowy, napadowy częstoskurcz nadkomorowy, wieloogniskowy częstoskurcz przedsionkowy + komorowe zaburzenia rytmu: VEB, VT, VF, LQTS, torsade de pointes, z. Brugadów)