Migotanie przedsionków (Atrial Fibrillation – AF) jest tachyarytmią nadkomorową, charakteryzującą się bezładnym pobudzaniem przedsionków, co prowadzi do upośledzenia ich czynności mechanicznej.
Migotanie przedsionków (Atrial Fibrillation – A...