Pomimo stosowania wielu zachowawczych i interwencyjnych metod leczenia choroby wieńcowej, nie zmienił się jej naturalny, przewlekle postępujący przebieg. Obecnie za „złoty standard” do oceny stopnia zaawansowania zwężenia uważa się angiografię nac...