Koartacja aorty, zwężenie drogi odpływu lewej komory, zwężenie odpływu prawej komory, nieprawidłowa budowa i/lub czynność zastawki przedsionki-komorowolewej, Tetralogia Fallota
Wady bezsinicze z prawidłowym przepływem płucnym Koarktacja aort...