Wady bezsinicze ze zwiększonym przepływem płucnym. Drożny otwór owalny. Ubytki przegrody międzyprzedsionkowej typu otworu drugiego (ASD T.2), Ubytki przegrody międzyprzedsionkowej typu otworu pierwotnego (ASD t.1), Nieprawidłowy spływ żył płucnych...