Ubytki przegrody międzykomorowej (VSD ventricular septal defect) to najczęstsze anomalie wrodzone serca. Wśród dużej liczby dzieci VSD przebiega bezobjawowo, bez powiększenia jam serca i wzrostu ciśnienia płucnego. VSD wymagać może szybkiej interw...