Blok odnóg pęczka Hisa u pacjentów z niewydolnością serca może powodować asynchroniczną pracę lewej komory. Tkankowa echokardiografia dopplerowska kodowana kolorem (color doppler tissue velocity imaging c-TVI) umożliwia określenie profilów prędkoś...