Rezonans magnetyczny jest dokładną metodą pozwalającą na ocenę odwracalnego i nieodwracalnego uszkodzenia mięśnia sercowego oraz jego żywotności. Na podstawie frakcji wyrzutowej i kurczliwości można rokować o dalszych losach pacjenta. Badanie MR u...