W grupie 27 pacjentów bezpośrednio porównano wyniki badania wielorzędowej tomografii komputerowej i trójwymiarowego rezonansu magnetycznego oraz wyniki konwencjonalnej angiografii naczyń wieńcowych
Abstrakt:

W grupie 27 pacjentów...