Artykuł stanowi krótką ilustrację użyteczności wewnątrznaczyniowego badania USG w diagnostyce poszerzenia tętnic wieńcowych. Opisano przypadek 65-letniej pacjentki z poszerzeniem naczynia wieńcowego w pobliżu segmentu, w którym 9 lat wcześniej umi...