Scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego to badanie stopnia ukrwienia serca (jego perfuzji) z zastosowaniem znaczników promieniotwórczych. Chcąc jak najdokładniej ocenić ukrwienie serca pomiary wykonuje się zarówno w czasie spoczynku, jak i po wy...