Podczas V posiedzenia zarządu SKI, w dniu 16 lutego 2005r, poruszono m.in następujące zagadnienia: Akredytacja pracowni pediatrycznych i program szkolenia lekarzy w zakresie interwencji pediatrycznych, Sprawozdawczość za rok 2004, Standardy Kard...