W czasie operacji na otwartym sercu następuje całkowite niedokrwienie i niedotlenienie mięśnia sercowego. W tym okresie zachodzi w sercu szereg procesów immunologicznych związanych z naturalną reakcją obronną organizmu wywołaną przez zaistniały „s...