Prezentacja PowerPoint przygotowana przez Docenta Adama Witkowskiego z Instytutu Kardiologii w Warszawie oraz Pawła Maciejewskiego z Kliniki Kardiologii CMKP w Warszawie, zaprezentowana na I Walnym Zgromadzeniu Sekcji Kardiologii Inwazyjnej PTK, W...