Akredytacje Przyznane i Zmienione przez Zarząd Główny PTK 14.12.2004 – (uchwała 61/2005/2004-2007)
Akredytacje Przyznane i Zmienione przez Zarząd Główny PTK 14.12.2004

(uchwała 61/2005/2004-2007) I. Nowe akredytacje 1. Zakła...