W I terminie o godz 17:45 liczba zgromadzonych była mniejsza niż wymagane quorum.

Wyznaczono II termin na godz. 18:00 W II terminie walne zgromadzenie rozpoczął przewodniczący Zarządu Sekcji Kardiologii Inwazyjnej doc. Adam Witkowski i...