Od wielu lat trwa dyskusja na temat skutecznego leczenia przeciwkrzepliwego u chorych w niestabilnej chorobie wieńcowej. Liczne dostępne badania kliniczne wykazały jednoznacznie, że stosowanie LMWH jest dużo wygodniejsze, a terapia bardziej przewi...