Migotanie przedsionków jest najczęściej spotykanym utrwalonym zaburzeniem rytmu serca oraz istotnym niezależnym czynnikiem ryzyka udaru mózgu. Według VII wytycznych American College of Chest Physicians istnieją ścisłe zalecenia leczenia przeciwzak...