W pierwszej części artykułu autor przedstawia dane dotyczące przyczyn spadku umieralności z powodu chorób układu krążenia w wybranych krajach oraz omawia „klasyczne” i „nowe” czynniki ryzyka zwracając szczególną uwagę na r...