W drugiej części artykułu autor omawia rolę nadwagi i otyłości jako czynników ryzyka oraz zespół metaboliczny, alkohol i HTZ oraz przedstawia Projekt INTERHEART jako badanie o przełomowym znaczeniu w profilaktyce kardiologicznej.
Prof. Dr hab...