Jak wynika z najnowszych badań, zastosowanie N-acetylocysteiny nie zmniejsza prawdopodobieństwa wystąpienia nefropatii wywołanej kontrastem (contrast induced nephropathy – CIN) po zabiegu cewnikowania serca u pacjentów z małym i średnim ryzy...