Jak wykazują nowe badania, nieme niedokrwienie mięśnia sercowego jest częstsze u pacjentów z objawową miażdżycą naczyń wewnątrzczaszkowych. Szczególnie często występuje ono u chorych z wysokim poziomem homocysteiny i lipoproteiny A.
Jak wykaz...