Ciężka niedomykalność (aortic regurgitation – AR) lub stenoza zastawki aortalnej (aortic stenosis – AS) u pacjentów z niewydolnością lewokomorową serca jest bezwzględnym wskazaniem do operacji wymiany zastawki aortalnej [aortic valve replacement &...