Nadciśnienie tętnicze stało się rosnącym problemem populacji krajów rozwiniętych. Jest to choroba dotycząca nawet 20% populacji. Nadciśnienie tętnicze to choroba poligeniczna, heterogenna i wieloczynnikowa
Nadciśnienie tętnicze stało się rosn...