Zgodnie z VII Wytycznymi American College of Chest Physicians (ACCP) z 2004 roku (Seventh ACCP guidelines for antithrombotic therapy for prevention and treatment of thrombosis) zaleca się kontynuowanie leczenia doustnym antykoagulantem u chorego z...