Incydenty zatorowe. Jeśli nie ma innych wskazań (przedłużone unieruchomienie, intensywna opieka, rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe, sepsa) nie zaleca się leczenia przeciwzakrzepowego heparyną
Incydenty zatorowe. Jeśli nie ma innych wsk...