Infekcyjne zapalenie wsierdzia (IZW) definiuje się jako wewnątrznaczyniowe zakażenie obejmujące struktury serca (zastawki, wsierdzie komór i przedsionków), duże naczynia krwionośne klatki piersiowej (np. drożny przewód tętniczy, przetoki tętniczo-...