Farmakologiczne leczenie IZW powinno odbywać się w warunkach szpitalnych, choć w najnowszych wytycznych ESC (2004) jest propozycja leczenia niektórych chorych w domu
Farmakologiczne leczenie IZW powinno odbywać się w warunkach szpitalnych, ch...