Niedostateczna aktywność ruchowa została uznana za jeden z głównych czynników ryzyka rozwoju miażdżycy oraz jej powikłań takich jak choroba naczyń wieńcowych, zawał serca i tragicznych konsekwencji w postaci zgonu sercowego
Aktywność ruchowa ...