W 2000 roku Amerykańskie Towarzystwa Kardiologiczne (ACC, American College of Cardiology) i Europejskie Towarzystwa Kardiologiczne (ESC, European Society of Cardiology) ogłosiły nową definicję zawału mięśnia sercowego. Istotne miejsce znalazły w n...