Idealny marker powinien posiadać następujące cechy: • umożliwiać wczesne rozpoznanie zawału mięśnia sercowego

• występować w dużych stężeniach w mięśniu sercowym i być szybko wykrywalnym w badaniach krwi obwodowej… Idealny marke...