Wszystkie etapy tworzenia blaszki miażdżycowej zawierają komponentę zapalną, w której limfocyty T i makrofagi odpowiedzialne są za progresję zmian i destabilizację blaszki poprzez uwalnianie cytokin (np. interferon-gamma, TNF-alfa, czynnik tkankow...